Actiegroep Reeshof,..!

We voerden in onze grootste nieuwbouwwijk van Tilburg actie voor,..(of tegen); een hoofdwinkelcentrum, jaarlijks terugkerende modderoverlast ten gevolge van achterblijvende infrastructuur (trottoirs en zo) slechte wijkontsluitingswegen, een steeds uitgesteld spoorstation, belachelijke busverbindingen, het uitblijven van volkstuintjes (nog steeds een probleem) enz. enz. enz. enz.

Ik hou van spreekwoorden, al worden die op de basisschool amper nog onderwezen. Met een, te bouwen nieuwbouwwijk, kun je er best wat vinden als je Nederlands hebt geleerd bij de Fraters van Gool (of elders). Bij voorbeeld; waar gehakt wordt vallen spaanders,.. en goei werk heeft zijn tijd nodig. Een goed begin is het halve werk… Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd en alle wegen leiden naar Rome (maar in den beginne niet de Reeshof in of uit;-)

Nu is er een actiegroep opgericht om een halt toe te roepen aan een ernstige (industriële) bedreiging van ons aangenaam en natuurlijke fiets/wandel-uitloopgebied tussen Tilburg/Reeshof en onze buurtjes Gilze en Rijen. Lokale bestuurders zijn vaak “Rupsjes Nooit Genoeg.”  En onze Tilburgse hotemetoten zijn daar geen uitzondering op.  Begin deze eeuw was er even sprake van een ambitieus  VLIEG en FLADDER-Siliconvalley-achtig-project met de naam Wijkevoort.  Toen dat toch niet bleek op te kunnen stijgen (of te landen) was er gelukkig positieve aandacht voor het mooie natuur- en landbouwgebied.  Met onder andere het  “Groene Kamer Project,” en de uitbreiding van het zogenoemde “Stadsbos 013.”   

De term “stadsbos” bedacht ondergetekende in 1995 toen het Reeshofbos  volgens de gemeentelijke slimmeriken geen bosgebied “kon”  zijn maar ook geen stadspark en daardoor eigenlijk onder géén enkel onderhoudsregime viel(?)  Yours truly bedacht toen de naam/term “Stadsbos” die door de ambtelijke groenafdelingen op- en afgepikt werd voor de naam; “stadsbos 013”.

Naast “rupsjes nooit genoeg” is de gemiddelde ambtenaar/bestuurder ongeacht rang of politieke schutkleur ook liefhebber van (semi-rituele) bubbeltjeswijn en bitterballen. Die worden graag geserveerd bij bedrijfsfeestjes. Dan hebben we tot in de lengte van dagen een (zoveelste) natuur vernielend industrieterrein, maar wel extra bubbeltjeswijnschenkende relaties voor de bestuurders en ambtenaren. Een enkel  (economisch) Tilburg lijstje kan dan misschien minimaal opgepimt worden terwijl natuurbehoud en natuurbeleving voor de gemiddelde (Til)burger, die graag een vogeltje hoort zingen en een konijntje ziet huppelen, (en/of diep en gezond ademhaalt) negatief scoort.  

Dit is dan ook een oproep om u aan te sluiten bij de jongste actiegroep van onze wijk Reeshof; DE ACTIEGROEP TEGEN INDUSTRIETERREIN WIJKEVOORT! Een mailtje naar Leo Peters laj.peters@home.nl is voldoende.

Ook over en voorbij, het eigen tuinhekje (beyond my backyard) moet het leuk en gezond wandelen/fietsen en genieten van de natuur kunnen zijn.  Dat borgen en bewaken is een belangrijke  opdracht aan onze bestuurders,…… Ik stemde als enig raadslid tegen het voorbereidende masterplan Wijkevoort  in 2017.  Toen werd het unaniem aan de rest van de ja-knikkende raad verkocht als  “onbelangrijke en nietszeggende formaliteit”. Nu worden de nieuwe en het enkele oude raadslid rond de (rode) oortjes gemept met dat nietszeggende en onbelangrijke masterplan. Zoals in de ambtelijke dooddoener; “gedane zaken nemen géén keer!”  Misschien dat wij, U en ik,  er nog iets aan kunnen doen,…  de Tilburgse gemeenteraad in ieder geval wel.

Samuel Johnson, Engels schrijver 1709-1784. Het is meer door nalatigheid over de waarheid dan door opzettelijk liegen dat er zoveel leugens in de wereld zijn. Origineel: It is more from carelessness about truth than from intentionally lying that there is so much falsehood in the world.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *