Het wekelijkse wijkstukkie

Naast dit wekelijks wijkstukkie was ik de laatste nogal betrokken bij ons aller wijk. Het slootverhaal kent u en misschien hebt u over het Reeshofbosverhaal ook iets meegekregen. Of wij als 5 verenigde slootdempers ook eens een visie af willen geven over het Reeshofbos aan de Reeshofdijk. Liever niet te verwarren met het Reeshofpark wat dus eigenlijk meer een soort toendra is. Helemaal gladjes loopt het niet echt met dat Reeshofbosverhaal en dat ligt niet echt aan ons maar daarover spoedig wat meer hier. Vorige week stond in deze krant een artikeltje over  2 afzonderlijk meetings in het wijkcentrum Heyhoef. Onder de veelzeggende kop ‘Bewoners geven hun visie op Reeshof’. Er waren zoals gezegd 2 meetings. De eerste met overwegend professionals. Politie, jeugdzorg, ouderenzorg en thuiszorg, 2 stedebouwkundigen,  woningcorporaties, de Twern, wijkraadvoorzitter en het ambtelijk wijkteam en volgens mij slechts drie of vier leken. Onbezoldigde inbrengers dus. De tweede zitting waren dan vermoedelijk bijna allemaal onbezoldigde inbrengers waaronder zelfs wat jeugd heb ik begrepen. Heel goed dus. Om de een of andere reden was ik genodigd voor de eerste zitting met de professionals. Ik vond het een aardige ervaring en werden zinnige dingen gezegd. Zelfs door mij, dacht ik tenminste. Ik heb natuurlijk ook als ondernemer een visie op de Reeshof, het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan en met mij nog een van de andere onbezoldigde aanwezigen.

De ondernemende maar helaas in de Reeshof wonende ondernemende dame had geconstateerd dat er in de Reeshof geen baby en kinderkleding te koop wordt aangeboden en had het een en ander aangekaard bij het daarvoor bestemde loket bij de gemeente Tilburg. De voor en tegens werden links en rechts geuit, door professionals en leken en de conclusie was eigenlijk wel dat hier wel iets diende te gebeuren om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau op te krikken in de Reeshof. Zelfs de wijkraadvoorzitter constateerde dat hij voor iets simpels als een pak, Armani of Havep, dat liet hij in het midden, dus ook de grootste wijk uit moest. Ik vond het voorbeeld van de ondernemende dame een beetje sprekender in onze kinderrijke grootste wijk van Tilburg maar goed het was er best uitgebreid over gegaan. Hierover vind ik echter helemaal niets in het verslag van de wijkraad in het Reeshof Journaal. Er komt een rapportje over de visie van de twee zittingen vanuit het wijkteam dus de professionele wijkmanagers van de gemeente Tilburg in de Reeshof. Ik zie dat met het volste vertrouwen tegemoet maar hoop dan natuurlijk wel dat ook de eerste zitting erin wordt verwerkt. Het verslag in het Reeshof Journaal was alleen en uitsluitend een verslag van de eerste zitting. Ik noem mezelf best een maatschappelijk betrokken persoontje en een zonnig maandagmiddagje doorbrengen in het belang van de wijk is dan ook helemaal geen punt. Het was zelfs af en toe gezellig. Ik had bijvoorbeeld een hele gezellige buurvrouw met ongeveer hetzelfde soort gevoel voor humor dat ik heb. Dus met die hele middag was verder niks mis. En het verslagje in deze krant maakt ook niet zoveel uit natuurlijk. Allemaal goed bedoeld.

Maar…maar als ook in de eindreportage blijkt dat de vier aanwezige onbezoldigde burger waaronder ik zei de gek, voor Jan met de korte naam dat zonnige maandagmiddagje dus hebben ingeleverd wordt het van een heel andere orde. Ik spreek natuurlijk alleen voor mezelf maar ik zei de gek weer stuur dan toch een gepeperde rekening naar ons aller gemeente Tilburg.

Ik doe nogal wat pro deo zoals dat heet. Als je mensen of  betrokken instanties kunt helpen zet ik best makkelijk de meter af. Standaard eigenlijk tot nu toe. Maar vier uur, op uitnodiging, vergaderen voor die bekende naamgenoot met die korte achternaam? Dan schiet de meter spontaan in de Moscovitchstand. Een honderd of vijf per uur telt dan aangenaam op. En wacht nou niet te snel met de eindconclusie want de wettelijke rente telt ook lekker op.

No man is an island, entire of itself. Geen mens is een eiland geheel op zichzelf John Donne (Engels dichter/schrijver 1572-1631)

Deze column en wat oudere vindt u terug op www.Theoilburg.nl mocht u dat al willen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *