Jumpen in de Reeshof

Afgelopen weekend waren er maar liefst 1000 mensen aan het jumpen in de Reeshof. Ik was allervriendelijkst uitgenodigd om mee te jumpen maar ik ben niet zo’n jumpert en had ook andere verplichtingen die avond. Onze wijkwethouder Jan Hamming gaf wel acte de presence en had voorafgaand aan het jumpbezoek een werkbezoekje aan het bos en landbouwgebied gebracht waar momenteel twee initiatieven een beetje parallel lopen. De slootdempers en werkgroepje Reeshofbos hebben voorzieningen (o.a. parkeren) en een milieu-educatief-centrum voorgesteld op de hoek Zwartvenseweg/Reeshofdijk. Dus namen we Jan Hamming mee in het autootje terwijl Jan een verklaard fietser is. Maar we hadden maar een uurtje dus werd het toch de auto. Het volgende en al in gang gezette initiatief is de Groene Kamer. Een strook landbouwgebied aan de Bredaseweg langs de Dongestroom. Daar moet een landgoed komen aansluitend en inpassend in het bestaande landbouwgebied. Plaatselijke landbouwondernemers gaan deelnemen en het is de bedoeling dat vijf paviljoens met als kernthema’s outdoor en duurzame detailhandel de groene opwaardering van het gebied gaan meefinancieren. De meeste Tilburgers denken bij natuur en bossen al snel aan bijvoorbeeld Oisterwijk terwijl het gebied ten westen van Tilburg naast straks landgoed de Groene Kamer verschillende historische parken heeft. Zoals de Waranda, het Wandelbos, Heidepark Vredelust en schitterende bosgebieden zoals het opengestelde Amarantterrein, het Reeshofbos/park, en het waterwingebied. Bedoeling van beide initiatiefnemers is dat hele gebied te betrekken in de natuurbeleving van Tilburgers en recreanten uit een bredere omgeving. De Groene Kamer semi-commercieel maar met een duidelijke duurzame boodschap, ook de verwende consument die boodschap meegevend en het Reeshofbosinitiatief meer laagdrempelig met hoofddoelen jeugd en ouderen. Een van de doelen van het Reeshofparkinitiatief is het aanpakken van de parkeerproblemen op de hoek Reeshofdijk/Zwartvenseweg middels een halfverhard parkeerterrein en de realisering van een kleinschalig maar service-gericht milieueducatief /bezoekers centrum. Als Reeshofboswerkgroep gaan we eerst op verzoek van de gemeente het Reeshofbos ten Noorden van de Baron van Voorts tot Voorstweg aanpassen aan het nieuwe gebruik door de nieuwbouwwijk Reeshof  wat dat gebruik eigenlijk al jaren eist. Meer structuur en duidelijkheid, speelmogelijkheden voor de kleintjes, een vrijloopzone voor hondenbezitters en hun honden (het werd wat saai, deze column), een natuurbelevingspad voor iedereen, dus ook voor hondenbezitters als de hond maar aangelijnd is. We verzochte de gemeente om meer toezicht en een ander onderhoudsregime. Iets wat schoon is blijft langer schoon en al die huizen aan alle kanten van het Reeshofbos betalen vermoedelijk een lieve duit onroerende zaak belasting wat vroeger niet het geval was. Van die korte armpjes en diepe zakken moeten we maar eens af zien te komen. Wij, Max, Ed, Dion, Bram en Yours Truly oftewel ik zei de gek vinden dat Tilburg ondanks allerlei mooie plannen onvoldoende daadkracht inzet op het gebied van reële en vooral makkelijk benaderbaar natuurbesef en te weinig kan bieden aan bijvoorbeeld basisscholen en voortgezet onderwijs. Bos en parkgebied Tilburg West bied een enorm potentieel waar dan wel iets meegedaan moet worden. Ik las ergens een gevleugelde kreet die volgens het citaat uit Nederlandse marinekringen komt en die ook in dit soort processen zeer toepasbaar is. Jammer dat ik de bron even kwijt ben maar hier is het wekelijks citaat, voor wie de schoen past:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *